Sidensvans, Skillinge, 6 december.

Gärdsmyg, Södra hamnen, Brantevik, 6 december.

Rödhake, Södra hamnen, Brantevik, 6 december.

Domherrar, Åbackarna, Simrishamn, 6 december.

Dvärgmås, Risteören, 12 december.

Skrattmås, Risteören, 12 december.

Snösparv, Mälarhusen, 12 december.

Koltrast, Tobisvik, 13 december.

Grönfink, Brantevik, 14 december.

Svarthakedopping, Södra hamnen, Brantevik, 16 december.

Fjällvråk, Brantevik, 16 december.

Ängspiplärka, Skillinge södra, 16 december.

Vitkindad gås, Skillinge norra, 18 december.

Tornfalk, Skillinge, 18 december.

Sädgäss, Ödemarksgården, 19 december.

Bläsgäss, Ödemarksgården, 19 december.

Havsörnar, Glimminge Strögård, 19 december.

Ormvråk, Fyledalen, 19 december.

Kungsörn, Fyledalen, 19 december.

Minskar i de flesta länder i Europa. Fortfarande vanlig på många håll på Österlen. Gråsparv, Simrislund, 19 december.

Gulsparv, Brantevik, 19 december.

Havsörn, Fyledalen, 20 december.

Turkduva, Östra Tommarp, 20 december.

Vigg, Simrishamns hamn, 21 december.

Kaspisk trut, Skillinge, 22 december.

Skäggdopping, Skillinge, 26 december.

Röd glada, Fyledalen, 26 december.

Skärsnäppa, Simrishamns hamn, 26 december.

Strömstare, Hallamölla, 28 december.

Steglits, Hallamölla, 28 december.

Skärsnäppa, Gåven, Simrishamn, 30 december.

Gråtrut med färgfel, troligen gradvis grånande, Simrishamns hamn, 30 december.

Knipa, Vitemölla, 31 december.

Småskrake, Kivik, 31 december.

Storskrakar, Skillinge, 31 december.

Kungsfiskare, Baskemölla, 31 december.

Brunsiska, Kivik, 31 december.

Gråsiska, Kivik, 31 december.

Sävsparv, Kivik, 31 december.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.