Rosenfink på plats!

Rosenfink, Simrishamns reningsverk, 19 maj 2016.

Rosenfink finns sedan några dagar traditionsenligt på plats mellan Brantevik och Simrishamn, ett av artens bättre områden i Skåne. Runt Simris strandängar och Reningsverket brukar några hannar sjunga varje senvår och försommar. Så även i år!

Blytungt på Österlen!

Anders Sennmalm hittade en rödstrupig sångare vid Knäbäcksdösen den 5 maj.Det finns sedan tidigare 9 fynd av "rödstrupig sångare" i Skåne men arten har på senare tid splittats upp i tre och Raritetskommitténs revidering av vilka av de äldre fynden som gäller den "nya" arten rödstrupig sångare (den art som Knäbäcksfågeln tillhör) är ännu inte genomförd. Fyndet är det första för Österlen.

Blytungt på Österlen!

Bengt Andersson hittade en alpjärnsparv på Stenshuvud den 20 april. Fågeln visade sig så småningom vara två som födosökte på Norra huvudets nordsida. Efter en stund tröttnade de, tog höjd och försvann i fjärran mot norr.

Fyndet är det 16:e i Sverige, det 5:e i Skåne och det 2:a på Stenshuvud.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.