Skäggdopping, Simrishamn, 2 februari.

Ormvråk, Skillinge, 2 februari.

Koltrast, Brantevik, 2 februari.

Salskrake, Bjärsjö, 4 februari.

Strömstare, Bjärsjö, 4 februari.

Storskrake, Skillinge, 4 februari.

Bergfink, Brantevik, 10 februari.

Kaspisk trut (med gråtrut t.h.), Skillinge, 11 februari.

Skrattmås, Tommarpsåns mynning, 12 februari.

Vinterhämpling, Gåven, Simrishamn, 13 februari.

Gråtrut, Brantevik, 14 februari.

Rödhake, Brantevik, 14 februari.

Skärsnäppa, Vejakåsen, Brantevik, 17 februari.

Alfågel, Simrishamn, 18 februari.

Röd glada, Glimmingeområdet, 20 februari.

Trädkrypare, Gislövs Stjärna, 20 februari.

Större hackspett, Hylkan, 22 februari.

Domherre, Hylkan, 22 februari.

Skogsduvor, Hagestads Mossaväg, 23 februari.

Småskrake, Brantevik, 26 februari.

Mindre hackspett, Gislövs Stjärna, 26 februari.

Björktrast, Ekesåkra, 26 februari.

Bergand, Simrishamn, 27 februari.

Jorduggla, Skillinge norra, 29 februari.

Foto: Magnus Ullman. Samtliga fotografier på www.faglarosterlen.se är tagna på Österlen.